czwartek, 8 lutego 2018

Sykulenty - moje ulubione :)

"Mówiłeś mi, że jes­tem kłująca jak kak­tus.
Tyl­ko, że na­wet kak­tu­sy cza­sem zakwitają.
Pot­rzeb­ny jest tyl­ko człowiek, który będzie go od­po­wied­nio pielęgnował."
//Autor nieznany//


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Obserwatorzy